0724 323 880

Termeni și condiții

”suburbiajucu.ro”

Site-ul www.suburbiajucu.ro este proprietatea comercială a DDBC CON HOLDING SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.suburbiajucu.ro numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: contact@suburbiajucu.ro

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCESS

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

DDBC CON HOLDING SRL nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

DDBC CON HOLDING SRL oferă acces liber la site-ul www.suburbiajucu.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de DDBC CON HOLDING SRL sau de partenerii săi. Niciun material editorial (text) de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați ai DDBC CON HOLDING SRL) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu DDBC CON HOLDING SRL sau partenerii săi. Această regulă se aplică și în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către DDBC CON HOLDING SRL și expuse pe site.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea DDBC CON HOLDING SRL sau a clienților săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, DDBC CON HOLDING SRL nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe site aparțin creatorilor acestora, drepturile și responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor. Acestea pot fi preluate și publicate, fără permisiunea DDBC CON HOLDING SRL, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate în site sunt submise pe adresele de e-mail ale DDBC CON HOLDING SRL de către autorii sau beneficiarii acestora, de către terți care colaborează cu aceștia sau de utilizatori. Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicate în site să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare. Dacă în calitate de utilizator remarcați pe site conținut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalați pentru a îl putea înlătura urgent. DDBC CON HOLDING SRL va demara de urgență măsuri care să înlăture conținutul ilicit.

Este interzisă crearea de legături cu site-ul www.suburbiajucu.ro ale altor site-uri, sau invers, fără un acord prealabil, scris al DDBC CON HOLDING SRL. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al DDBC CON HOLDING SRL, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul www.suburbiajucu.ro ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de DDBC CON HOLDING SRL și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

DDBC CON HOLDING SRL sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. DDBC CON HOLDING SRL nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. DDBC CON HOLDING SRL nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de DDBC CON HOLDING SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internaționala în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

DDBC CON HOLDING SRL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DDBC CON HOLDING SRL sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra cărora DDBC CON HOLDING SRL deține în exclusivitate toate drepturile de autor

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua DDBC CON HOLDING SRL sau a rețelei DDBC CON HOLDING SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua DDBC CON HOLDING SRL care nu sunt publice, fără autorizație;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua DDBC CON HOLDING SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. DDBC CON HOLDING SRL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

DDBC CON HOLDING SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

DDBC CON HOLDING SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

DDBC CON HOLDING SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. DDBC CON HOLDING SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

DDBC CON HOLDING SRL nu oferă nici o garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul suburbiajucu.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

DDBC CON HOLDING SRL nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă DDBC CON HOLDING SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul suburbiajucu.ro

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de suburbiajucu.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa contact@suburbiajucu.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. DDBC CON HOLDING SRL își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. DDBC CON HOLDING SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului către DDBC CON HOLDING SRL pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date DDBC CON HOLDING SRL și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către DDBC CON HOLDING SRL și de partenerii săi agreați.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la contact@suburbiajucu.ro, DDBC CON HOLDING SRL se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

DDBC CON HOLDING SRL se obliga sa nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și sa nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se afla intre partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

DDBC CON HOLDING SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

DDBC CON HOLDING SRL nu-și asuma niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile suburbiajucu.ro.

Politica site-ului www.suburbiajucu.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, DDBC CON HOLDING SRL își rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea DDBC CON HOLDING SRL, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către DDBC CON HOLDING SRL, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluita în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

www.suburbiajucu.ro folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul www.suburbiajucu.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul DDBC CON HOLDING SRL și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

DDBC CON HOLDING SRL își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în aceasta pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea de comentarii:

Utilizarea site-ului www.suburbiajucu.ro, sau postarea de comentarii presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:

  1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea.
  2. Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
  3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip.
  4. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic.
  5. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecința, DDBC CON HOLDING SRL nu își asuma responsabilitatea pentru conținutul lor.
  6. DDBC CON HOLDING SRL nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate. Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale DDBC CON HOLDING SRL.
  7. DDBC CON HOLDING SRL își rezerva dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.

  1. Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrata pentru cazul în care se va interzice accesul la site-ul suburbiajucu.ro (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înțelegeri.
  1. Administratorii site-ului își rezerva dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la comentarii pe site-ul suburbiajucu.ro oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții.

Solicită informații